Opintomatkat

Koe, vuorovaikuta ja edistä. Saksa ja Länsi-Eurooppa tarjoavat lukemattomia mielenkiintoisia kohteita, joita vasten voi peilata oman organisaation intressejä ja kehityssuunnitelmia esimerkiksi energia, kiertotalous- ja ympäristöasioiden osalta. Matkan ohjelma ja vertaistuen muodot suunnitellaan tapauskohtaisesti. Tervetuloa mukaan edistämään kestäviä ratkaisuja!

Lisäarvo

Opintomatka on mainio tilaisuus laajentaa näkemyksiä ja kontaktiverkostoja sekä jalostaa vuorovaikutusta omiin sidosryhmiin. Ulkomaalaisten asiantuntijoiden esitykset, keskustelut heidän kanssaan sekä vuorovaikutus suomalaisryhmän sisällä avaavat osallistujille uusia näkökulmia ja luovat konkreettisia yhteistyömahdollisuuksia heidän välilleen.
Myös oheisohjelma suunnitellaan niin, että siitä syntyy vuorovaikutuksellista lisäarvoa.

Esimerkkejä

Tutkimusorganisaatio johtaa kansallista energia-alan hanketta, johon halutaan vertaistukea kansainvälisistä käytännön toteutuksista. Hankkeen jäsenet tutustuvat ryhmänä kohteisiin sekä hyödyntävät uusia kokemuksiaan selkeyttämään ja tarkentamaan omia hanketavoitteita ja -toteutuksia.
Alueellinen kehitysorganisaatio kutsuu elinkeinoelämän ja kuntien edustajia matkalle pohtimaan yhdessä oman alueen energiapoliittista tulevaisuutta ja kestävän kehityksen yrittäjyyttä. Etsitään uutta kasvupotentiaalia. Matkan aikana luodaan yhteistä tahtotilaa ja ensimmäisiä askeleita vihreän liiketoiminnan jalkauttamisesta. Toteutuu useasti myös hankevetoisesti (kts. tutkimusorganisaatio).
Toimialayhdistys tarjoaa omille jäsenilleen ajankohtaiseen aiheeseen liittyvän opintomatkan.
Yritys kutsuu tärkeitä sidosryhmiä yhteiselle tutustumismatkalle (esim. hallitusmatka).

Tilaa opintomatka FinDeralta

FinDeralla on laaja tuntemus mm. saksankielisen alueen yhteiskunnista sekä siellä toteutetuista malliesimerkeistä. Martin Brandt on työuransa aikana järjestänyt suomalaisyrityksille, -kunnille sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioille lukuisia opintomatkoja Saksaan, Itävaltaan, Sveitsiin, Hollantiin ja Belgiaan.

FinDera tarjoaa matkoja mm. räätälöityjä pakettiratkaisuja, jotka sisältävät lennot, hotellit, siirtymiset ulkomailla, ohjelman sekä Martin Brandtin opastuksen ja tulkkauksen paikan päällä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää opintomatkoista! Yhteydenottolomakkeen löydät ohesta.

Referenssit 2010-2017

Esimerkkejä matkoista, joita Martin Brandt on viime vuosien aikana järjestänyt ja opastanut:

Matkat 2010-2017 (pdf)

Asiakkaat /Osallistujat mm. VTT, CLEEN/CLIC Innovation, Motiva, Aalto yliopisto, Ympäristöministeriö, LUT, Tekes, SITRA, SYKE, LUKE, Fortum, Gasum, UPM, HSY, Ekokem, Kuusankoski, Joensuu Science Park, PIKES, STJM ry, V-S ELY, RosknRoll, JHY ry ja Helsingin Energia.

Ajankohtaiset matkat

Kiinteistöjen energia- ja kierrättämisratkaisut
22.4.2018

Aiheet: kierrätys ja lajittelu työmailla (uudiskohde), rakennusjätteiden käsittelyteknologiat, rakennusmateriaalien kierrätyslaitos, hukkalämmön talteenotto ja hyödyntäminen, ”Ekokortteli” (oma sähkön ja lämmön tuotanto sekä älykäs ohjaus), ESCO (ESP –energy saving projects), energianhallinta ja –varastointi
Toimeksiantaja/Partneri: Oulun seudun ammattiopisto
Tavoite: Matka Saksaan 22.-25.4.2018. Matkan aikana tutustumme kiinnostaviin yrityksiin ja asiantuntijoihin, joilta kuulemme uusista tehokkaista toimintatavoista ja teknologioista sekä haasteista ja mahdollisuuksista. Samalla verkostoidumme sekä kansainvälisten että matkalle lähtevien kotimaisten toimijoiden kanssa. Matkan painopiste on tutustuminen käytännönläheisiin malliesimerkkeihin.  Matka on suunniteltu EAKR -rahoitteisten Energiaratkaisut 2020 ja Teolliset symbioosit Pohjois-Pohjanmaalla –hankkeiden sekä Iin Micropoliksen yhteistyönä.

Kiertotalouskeskukset
24.5.2018

Aiheet: Teolliset symbioosit, sivuvirtojen innovaatiokeskukset, 6-aika fokukset
Toimeksiantaja/Partneri: Jätehuoltoyhdistys JHY ry
Tavoite: Matka Saksaan ja Hollantiin 24.-26.5.2018. Kohdekäynnit ja verkostoituminen ulkomaalaisten asiantuntijoiden kanssa.

Toteutetut matkat

Kiertotalouden kuntakierros
4.10.2017

Aiheet: Kunnallistason prosessit ja toimintatavat edistää kiertotaloutta aluekohtaisesti
Toimeksiantaja/Partneri: Varsinais-Suomen ELY-keskus (RANKU-hanke)
Tavoite: Matka edelläkävijäkuntiin 4.-5.10.2017 (Punkalaidun, Nokia, Lahti ja Forssa). Käytännön kokemusten vaihtoa kuntaedustajien sekä alueellisten toimijoiden kesken.

Ohjelma (pdf)

Esitykset (pdf):
Punkalaidun (BSAG ja ravinnekierrätys)
Nokia (Kolmenkulma/ECO3 ja teolliset symbioosit)
Lahti (Cleantech HUB ja ympäristökatsaus)
Lahti (LAMK kiertotaloushankkeet)
Forssa (Järkivhreä Forssa ja FISU)
Forssa (Envor ja Envitech)
Forssa (HAMK kiertotaloushankkeet)
Forssa (Forssa ympäristötoimeenpiteet)

Teollisuuden työ 4.0
6.11.2017

Aiheet: Teollisuus 4.0 vaikutukset työntekoon, työntekijöiden ulottuvuus kehityksessä.
Toimeksiantaja/Partneri: Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy 
Tavoite: Matka Saksaan 6.-8.11.2017. Suomalaisten yritysten luottamusmiehet tutustuvat saksalaisiin teollisuus 4.0 edelläkävijäyrityksiin sekä käyvät kokemustenvaihtoa paikallisten kollegoiden kanssa.

Ohjelma (pdf)

Esitykset (pdf):
imperial-Werke/Miele
Diebold Nixdorf
Software Innovation Centre Paderborn
Fraunhofer IEM
Smart Factory OWL

Rakennusteollisuuden kiertotalous
27.11.2017

Aiheet: Jätevirtojen hallinta työmailla (lajittelu ja keräys) ja materiaalien kierrätysratkaisut (puu, betoni, eristeet; selektiivinen purku) sekä uudet liiketoimintamallit (mm. digipalvelut)
Toimeksiantaja/Partneri: Joensuun Tiedepuisto Oy
Tavoite: Matka Itävaltaan 27.-29.11.2017. Työmaavierailut sekä tutustuminen tuotantolaitoksiin.

Ohjelma (pdf)

Esitykset (pdf):
Zeppelin Rental ja Austria Campus- työmaacase
(digitaalinen keräys ja lajittelu työmailla)

Saubermacher AG ja wastebox (digitaalista sekä alueellista työmaajätehuoltologistiikka)

PORR AG ja Itävallan kierrätettyjen rakennusmateriaalien yhdistys BRV

BauKarussell ja arkkitehti Romm (esitys ladattavissa 19.12. mennessä, 100MB!)
(purkutyömaat, RE-USE ja maa-aineiden paikallinen hyötykäyttö)

Hartl Engineering
(kauhamurskaimet ja -seuloimet)

Bernegger
(liikutettava märkäseulontalaitos)

Ota yhteyttä

FinDera Consulting

Martin Brandt on vuodesta 2006 lähtien auttanut luomaan satoja ulkomaankauppaan liittyviä yhteyksiä projektipäällikkönä, matkanjohtajana ja asiantuntijana. Hän on toiminut myös luennoitsijana mm. Aalto-yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Martin Brandt
martin.brandt(at)findera.fi
GSM +358 50 336 3233
www.findera.fi
Ota yhteyttä ›

Ilmoittaudu matkalle

Ohessa opintomatkat Saksaan, joihin on vielä mahdollisuus osallistua. Ota yhteyttä, jos tarvitset lisätietoa matkoista. Ilmoittautumiseen käytetään alla oleva ilmoittautumislomaketta.

* Merkityt tiedot pakollisia.

Lähtijällä pitää olla voimassa oleva matkavakuutus. Matkatoimisto vastaa yhteistyössä logistisista osuuksista. Ohjelman sisältöön saattaa poikkeustapauksissa tulla muutoksia. FinDera varmistaa kuitenkin sisällöllisen annin vastaavuudesta alkuperäiseen suunnitelmaan.