Kansainvälistymispalvelut

FinDera tarjoaa käytännönläheisen palveluvalikoiman, joissa yhdistyvät kansainvälistyminen ja pitkän tähtäimen kasvua painottava näkökulma.

FinDeralta saat ensisijaisesti Saksaa ja muiden saksankielisten maiden markkinoille sovitettuja palveluja kustannustehokkaasti, vuorovaikutteisesti ja asiantuntevasti: tietoa markkinoista ja niiden mahdollisuuksista aina yrityskohtaisiin kontakteihin saakka. FinDera solmii puolestasi läpinäkyvästi yhteyksiä yrityksiin, niin myyjiin kuin ostajiinkin ja etsii sinulle luotettavan kumppanin. 

Seuraavista palveluista teemme yrityksellesi räätälöidyn tarjouksen:

Matchmaking

Etsitään yrityksellenne tai organisaatiollenne yhteistyökumppaneita Saksasta. Työstetään profiilit, luodaan yhteydet yrityksiin tai organisaatioihin ja autetaan kaikissa menestyksellisen kumppanuuden luomisen vaiheissa. Palvelu sisältää tarpeiden mukaisesti seuraavia valinnanvaraisia vaiheita:

  • Jakelutien määrittely ja osoitelistan laatiminen: Valitaan yhdessä potentiaaliset yhteistyökumppanit hakukriteereiden mukaan.
  • Yhteydenotto yrityksiin puhelimitse: Otetaan valittuihin yrityksiin yhteyttä puhelimitse, selvitetään oikea yhteyshenkilö ja kartoitetaan mahdollisuus yhteistyöhön.
  • Saksankielisen markkinointikirjeen ja pienen esitteen laatiminen: Lähetetään lisätietoja yrityksestä saksankielisen saatekirjeen kanssa sähköpostilla tai postitse.
  • Väliraportti: Kerrotaan mihin yrityksiin on oltu yhteydessä, mitä vastattiin ja mitkä yritykset ovat saaneet esiteaineistoa.
  • Puhelinseuranta: Toinen puhelimitse tehtävä yhteydenotto yhteistyöstä kiinnostuneisiin yrityksiin, jolloin selvitetään haluaako yritys aloittaa yhteistyöneuvottelut ja olisiko tapaaminen mahdollista.
  • Tapaamisten järjestäminen: Järjestetään tapaamiset Saksassa tai Suomessa.
  • Loppuraportti: Loppuraportissa tehdään yhteenveto palvelusta. Raporttiin sisältyy tarkemmat tiedot yhteistyöstä kiinnostuneista yrityksistä (yrityskuvaukset) ja tapaamisaikataulu
  • Vienninedistämismatka ja tapaamisten seuranta: Kustannustehokas ja logistisesti optimoitu matka tapaamisiin, jossa asiantuntija on mukana matkaoppaana, tulkkina ja neuvojana.


Referenssit
mm. Atria Suomi Oy, Ixtur Oy, Arctic Alliance Ltd., Oy MUSH Ltd., The Other Danish Company Ltd., Plantui Oy, PikkuVihreä Oy, Click2Contract Oy, Innoite Oy, Sweco Finland ja HSY.

Markkinaselvitykset

Yrityksen tai organisaation tarpeisiin räätälöidyt markkinaselvitykset, spesifiset analyysit ja kysyntäkartoitukset (mm. tuotevaatimukset, markkinaosuudet, kilpailija-analyysi, hintataso, potentiaalisten asiakkaiden tunnistaminen, liiketoiminnan näkymisen arviointi).

Osoitehaku

Toiveiden mukaan tehty lista potentiaalisista yhteistyökumppaneista yhteystietoineen (osoite, puhelin, faksi, sähköposti, kotisivu ja yhteyshenkilö/t). Halutessa tarkistetaan, sopiiko yksittäinen yritys yhteistyökumppaniksi.


Kansainvälisen myynnin ja vienninedistämisen koulutukset

Ota saksalaisen vienninedistämisen parhaimmat käytännöt suomalaisen liiketoiminnan tueksi. Saksalaisten tapa toimia suoraviivaisesti ja käytännönläheisesti kansainvälisessä liiketoiminnassa on tuottanut pitkäjänteisiä tuloksia. Mitä se tarkoittaa konkreettisesti ja miten saksalaista mallia voi hyödyntää omassa toiminnassa omien puitteiden tiimoilta? Koulutukset räätälöidään yksityiskohtaisesti yhdessä toimeksiantajan kanssa. Katso myös liikkeenjohdon konsultointi.

Räätälöidyt vientimatkat

Kustannustehokas ja logistisesti optimoitu matka yrityksen tai yritysryhmän kohdemaahan, jossa asiantuntija on mukana matkaoppaana, tulkkina ja neuvojana. Vientimatkan yhteydessä järjestetään tarpeiden mukaisesti tapaamiset viranomaisten, potentiaalisten partnereiden ja asiakkaiden kanssa. Tuloksena on tehostettu etabloituminen kohdemaahan. Katso myös opintomatkat.

Yhteystiedot

FinDera Consulting

Martin Brandt on vuodesta 2006 lähtien auttanut luomaan satoja ulkomaankauppaan liittyviä yhteyksiä projektipäällikkönä, matkanjohtajana ja asiantuntijana. Hän on toiminut myös luennoitsijana mm. Aalto-yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Martin Brandt
martin.brandt(at)findera.fi
GSM +358 50 336 3233
www.findera.fi
Ota yhteyttä ›