Opintomatkat

Koe, vuorovaikuta ja edistä. Saksa ja Länsi-Eurooppa tarjoavat lukemattomia mielenkiintoisia kohteita, joita vasten voi peilata oman organisaation tai hankkeen intressejä ja kehityssuunnitelmia esimerkiksi energia, kiertotalous- ja ympäristöasioiden osalta. Matkan ohjelma ja vertaistuen muodot suunnitellaan tapauskohtaisesti. Tervetuloa mukaan edistämään kestäviä ratkaisuja!

Lisäarvo

Opintomatka on mainio tilaisuus laajentaa näkemyksiä ja kontaktiverkostoja sekä jalostaa vuorovaikutusta omiin sidosryhmiin. Ulkomaalaisten asiantuntijoiden esitykset, keskustelut heidän kanssaan sekä vuorovaikutus suomalaisryhmän sisällä avaavat osallistujille uusia näkökulmia ja luovat konkreettisia yhteistyömahdollisuuksia heidän välilleen.
Myös oheisohjelma suunnitellaan niin, että siitä syntyy vuorovaikutuksellista lisäarvoa.

Esimerkkejä

Tutkimusorganisaatio johtaa kansallista kiertotaloushanketta, johon halutaan vertaistukea kansainvälisistä käytännön toteutuksista. Hankkeen jäsenet tutustuvat ryhmänä kohteisiin sekä hyödyntävät uusia kokemuksiaan selkeyttämään ja tarkentamaan omia hanketavoitteita ja -toteutuksia.
Alueellinen kehitysorganisaatio kutsuu elinkeinoelämän ja kuntien edustajia matkalle pohtimaan yhdessä oman alueen energiapoliittista tulevaisuutta ja kestävän kehityksen yrittäjyyttä. Etsitään uutta kasvupotentiaalia. Matkan aikana luodaan yhteistä tahtotilaa ja ensimmäisiä askeleita vihreän liiketoiminnan jalkauttamisesta. Toteutuu useasti myös hankevetoisesti (kts. tutkimusorganisaatio).
Toimialayhdistys tarjoaa omille jäsenilleen ajankohtaiseen aiheeseen liittyvän opintomatkan.
Yritys kutsuu tärkeitä sidosryhmiä yhteiselle tutustumismatkalle (esim. hallitusmatka tai benchmarking-matka).

Tilaa opintomatka FinDeralta

FinDeralla on laaja tuntemus mm. saksankielisen alueen yhteiskunnista sekä siellä toteutetuista malliesimerkeistä. Martin Brandt on työuransa aikana järjestänyt suomalaisyrityksille, -kunnille sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioille lukuisia opintomatkoja Saksaan, Itävaltaan, Sveitsiin, Hollantiin ja Belgiaan.

FinDera tarjoaa matkoja mm. räätälöityjä pakettiratkaisuja, jotka sisältävät lennot, hotellit, siirtymiset ulkomailla, ohjelman sekä Martin Brandtin opastuksen ja tulkkauksen paikan päällä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää opintomatkoista! Yhteydenottolomakkeen löydät ohesta.

Referenssit 2010-2018

Esimerkkejä matkoista, joita Martin Brandt on viime vuosien aikana järjestänyt ja opastanut:

Matkat 2010-2018 (pdf)

Asiakkaat /osallistujat mm.: VTT, CLEEN/CLIC Innovation, Motiva, Aalto yliopisto, Ympäristöministeriö, LUT, Tekes, SITRA, SYKE, LUKE, Fortum, Gasum, UPM, HSY, Ekokem, Kuusankoski, Joensuu Science Park, PIKES, STJM ry, V-S ELY, RosknRoll, JHY ry ja Helsingin Energia.

Ajankohtaiset matkat

Toteutetut matkat

Elintarvikevienti ja -matkailu - Grüne Woche 2020
22.1.2020

Aiheet: Aluemarkkinnointi elintarviketuotannon voimiin, elintarvikevienti, logistiikka
Toimeksiantaja/partneri: Ruokavirasto
Tavoite: Matka Grüne Woche-messuille Berliiniin 22.-24.1.2020. Matkan painopisteenä myös tutustuminen käytännönläheisiin malliesimerkkeihin Berliinissä ja lähiympäristössä.

Rakennusteollisuuden digitaaliset ja työturvallisuusratkaisut
17.2.2020

Aiheet: Työturvallisuus, tietomallinnus ja uusia digitaalisia ratkaisuja (esim. VR, robotiikka, 3D-tulostus) sekä oppilaitosten yhteistyökuviot rakennusalalla (esim. digipedagogisia ratkaisuja)
Toimeksiantaja/partneri: Oulun ammattikorkeakoulu
Tavoite: Matka Berliiniin 17.-20.2.2020. Matkan painopisteenä oli tutustuminen käytännönläheisiin malliesimerkkeihin, tavata alan johtavia asiantuntijoita sekä osallistua bautec- messuihin.

Maaseudun matkailukehitys - ITB 2020
4.3.2020

Aiheet: Maaseudun matkailuyritysten kehityspolut, innovatiiviset palvelut ja ratkaisut sekä viestinnällinen benchmarkkaus
Toimeksiantaja/partneri: Satakunnan ammattikorkeakoulu
Tavoite: Matka ITB-messuille Berliiniin 4.-7.3.2020. Matkan painopisteenä oli myös tutustuminen käytännönläheisiin malliesimerkkeihin Berliinin lähiympäristössä.

Kunnallisen ilmastotyön ratkaisut Saksassa
26.5.2020

Aiheet: Kunta- ja maakuntatason ratkaisut uusiutuvan energian ja vähähiilisyyden edistämiseksi (mm. kuntatason biokaasun tuotantolaitos) sekä kiinteistökohtaiset ratkaisut energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian toteutumisesta.
Toimeksiantaja/partneri: Metsäkeskus (Vähähiilinen Lappi -hanke)
Tavoite: Matka Saksaan 26.-29.5.2020. Matkan painopisteenä on tutustuminen käytännönläheisiin malliesimerkkeihin.

Ota yhteyttä

FinDera Consulting

Martin Brandt on vuodesta 2006 lähtien auttanut luomaan satoja ulkomaankauppaan liittyviä yhteyksiä projektipäällikkönä, matkanjohtajana ja asiantuntijana. Hän on toiminut myös luennoitsijana mm. Aalto-yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Martin Brandt
martin.brandt(at)findera.fi
GSM +358 50 336 3233
www.findera.fi
Ota yhteyttä ›

Ilmoittaudu matkalle

Ohessa opintomatkat Saksaan, joihin on vielä mahdollisuus osallistua. Ota yhteyttä, jos tarvitset lisätietoa matkoista. Ilmoittautumiseen käytetään alla oleva ilmoittautumislomaketta.

* Merkityt tiedot pakollisia.

Lähtijällä pitää olla voimassa oleva matkavakuutus. Matkatoimisto vastaa yhteistyössä logistisista osuuksista. Ohjelman sisältöön saattaa poikkeustapauksissa tulla muutoksia. FinDera varmistaa kuitenkin sisällöllisen annin vastaavuudesta alkuperäiseen suunnitelmaan.