Yritys

Toimintaperiaate

Asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti räätälöitävät palvelumme pohjautuvat monipuoliseen kokemukseen kansainvälistymisestä. Asiakastarpeiden tunnistaminen ja kilpailuetujen selkiyttäminen ovat avaimet onnistuneeseen liiketoimintaan, erityisesti kansainvälisillä markkinoilla.

Kestävimmät ratkaisut luodaan edelleen kasvotusten. Ilman suoraa vuorovaikutusta ei kyetä rakentamaan pitkäjänteisiä tuloksia. Kasvua ja kestävien ratkaisujen implementointia saavutetaan vain jakamalla ja työstämällä tietoa muiden ihmisten kanssa. Tähän kokemukseen ja lisäarvoon perustuu myös FinDeran toiminta.

Sparraus

FinDera on yhtä kuin Martin Brandt. Kokeneena sparraajana Martin välittää yrityksille tietoa ja kontakteja liiketoiminnallisen tarpeen mukaan, toimialasta riippumatta. Toiminnan taustalla vaikuttaa laaja asiantuntijaverkosto ja henkilökohtaiset tiedonlähteet.

Nopea toimialakohtaisen tiedon sisäistäminen, yhteysmahdollisuuksien tunnistaminen sekä markkinointi- ja myyntikompetenssi ovat Martinin osaamisen kulmakivet. Hän on laaja-alainen asiantuntija, joka katsoo asioita kokemuksen myötä hyvin moniulotteisesta perspektiivistä. Martin on kansainvälistymisen ja viennin sparraaja sekä kriittinen ajattelija etsimässä asiakkailleen kestäviä ratkaisuja.

Kokemus

Martin on vuodesta 2006 lähtien solminut Suomen ja Saksan välille jo yli 350 liikeyhteyksiä useilla eri toimialoilla (mm. toimiessaan Saksalais-Suomalaisessa Kauppakamarissa projektijohtajana). Hän on vaikuttanut erilaisissa vienti- ja ulkomaankaupan projekteissa ja toiminut asiantuntijana sekä kansallisissa että alueellisissa hankkeissa. Martin on ollut useille yrityksille ulkopuolinen vienti- ja myyntipäällikkö hankkien uusia asiakkuuksia ja avaten uusia jakelukanavia.

Lisäksi Martin on vetänyt projektipäällikkönä useita eri kansainvälistymishankkeita sekä toiminut luennoitsijana mm. Aalto-yliopistossa ja Åbo Akademissa. Työuransa aikana Martin on järjestänyt yrityksille, kunnille sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioille lukuisia fact-finding-matkoja Saksaan. Hän on profiloitunut mm. energia- ja ympäristöalan asiantuntijaksi.

 

Yhteystiedot

FinDera Consulting

Martin Brandt on vuodesta 2006 lähtien auttanut luomaan satoja ulkomaankauppaan liittyviä yhteyksiä projektipäällikkönä, matkanjohtajana ja asiantuntijana. Hän on toiminut myös luennoitsijana mm. Aalto-yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Martin Brandt
martin.brandt(at)findera.fi
GSM +358 50 336 3233
www.findera.fi
Ota yhteyttä ›