Liikkeenjohdon konsultointi

FinDera valmentaa yritysten edustajia vastaamaan kasvavien kustannusten, kovenevan kilpailun ja ympäristön asettamiin haasteisiin. Koulutusten ja workshopien avulla osallistujille välittyy konkreettisia menetelmiä, kuinka selkeyttää omaa toimintaa ja tehostaa resurssien käyttöä. Valmennukset räätälöidään yksityiskohtaisesti yhdessä toimeksiantajan kanssa. Referenssit mm. Högfors Oy, VEXVE Oy, Aalto University, Jyväskylä University School of Business and Economics ja Turku University of Applied Sciences.

FinDera jakaa omaa tietotaitoa myös luennoimalla oppilaitoksissa sekä koordinoijana erilaisissa hankkeissa. Valmennusta, luennointia ja hankeavustusta tarjotaan seuraaviin aiheisiin:

Kansainvälinen myynti ja markkinointi

Ota saksalaisen vienninedistämisen parhaimmat käytännöt suomalaisen liiketoiminnan tueksi. Saksalaisten tapa toimia suoraviivaisesti ja käytännönläheisesti kansainvälisessä liiketoiminnassa on tuottanut pitkäjänteisiä tuloksia. Ydinajatus on oman eritysosaamisen ja kilpailuetujen selkeyttäminen ja täsmentäminen ja niihin perustuvien yhteistyökumppaneiden valinta. Yhteydenotossa ensivaikutelma on ensisijaisen tärkeä, ja nopea henkilökohtainen vuorovaikutus kohdemaassa ratkaisun portti.

Mitä se tarkoittaa konkreettisesti ja miten saksalaista mallia voi hyödyntää omassa toiminnassa omien lähtökohtien tiimoilta? Se välittyy Martin Brandtin henkilökohtaisen kokemuksen kautta.

Kestävä liiketoiminta

Kestävän liiketoiminnan malli auttaa kustannustehokkuuden parantamisessa, avaa uusia innovatiivisia näkökulmia liiketoiminnan kehittämiseen, parantaa imagoa sekä auttaa priorisoimaan toimenpiteitä.

Kestävän liiketoiminnan mallissa ovat avainasemissa yritystoiminnan ja -prosessien resurssitehokkuuden lisääminen, uusien (poikkialaisten ja -tieteellisten) arvoketjujen luonti ja kumppanuus. Kyse on konkreettisista asioista (mm. energia- ja resurssitehokkuuden parantamisesta), joten jokainen yritys toimialasta ja koosta riippumatta voi toimia kestävän liiketoiminnan mallin mukaisesti.

Kasvualusta

Kumppanuuden ja arvoketjujen myötä voidaan saada myös kilpailuetua tuottavia kokonaisratkaisuja, joille löytyy maailmanlaajuista kysyntää. Yritysten tiiviimpi yhteistyö mahdollistaa voimavarojen yhdistämisen, jolloin maailmanmarkkinoille on helpompi päästä. Näin saavutetaan myös kansantaloudellisesti merkittävää liiketoimintaa.

 

Yhteystiedot

FinDera Consulting

Martin Brandt on vuodesta 2006 lähtien auttanut luomaan satoja ulkomaankauppaan liittyviä yhteyksiä projektipäällikkönä, matkanjohtajana ja asiantuntijana. Hän on toiminut myös luennoitsijana mm. Aalto-yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Martin Brandt
martin.brandt(at)findera.fi
GSM +358 50 336 3233
www.findera.fi
Ota yhteyttä ›